Henrik Summanen är samordnare vid DIGISAMs sekretariat, vid Riksantikvarieämbetet. Sekretariatet har i uppgift att samordna digitaliseringen inom ABM-sektorn i Sverige.


Han representerar kulturarvsinstitutionerna i SUNETS kommitté på Vetenskapsrådet, och är medlem i EU-kommissionens Digital cultural heritage expert group (DCHE). Han var under perioden 2013-2020 ledamot i Kungliga bibliotekets insynsråd.


Han har en bakgrund som arkeolog och språkvetare, och har jobbat med digitala projekt på bland annat Historiska museet, Stockholms stadsmuseum och Riksantikvarieämbetet.