Henrik Summanen Rotating Header Image

livet

Vad vill tekniken?

Recension av ”What technology wants” av Kevin Kelly.

Kevin Kelly, en teknikguru som har gjort sig ett namn i sina betraktelser kring livet, tekniken och mänskligheten, ger i sin senaste bok en övertygande genomgång av hur fysikens lagar, genom biologin, det mänskliga medvetandet och slutligen den allerstädes närvarande tekniken tillsammans utgör ett enda långt kontinuum. Han visar hur evolutionen av evolutionen (ett koncept som är ganska svårt att föreställa sig) låter nya företeelser självorganisera sig, och fortleva i nya eller förändrade former. Han visar hur det som kännetecknar allt vi vet om livet, också är applicerbart på tekniken, och han visar därmed hur vi kan få en glimt av framtiden. Om tekniken följer de lagar som livet följer, så kommer det som kännetecknar livets utveckling också att känneteckna teknikens.

What technology wants

Redan i inledningen visar Kelly prov på sin fantastiska förmåga att beskriva komplicerade sammanhang i ett enkelt format. Han är duktig att hålla i narrativet, och han landar mer än en gång i att exemplifiera i sig själv, sina livsbetraktelser och erfarenheter. Det är jordnära, men samtidigt högtflygande. Om man, som jag, är mindre bekant med Kelly sedan tidigare, så slås man av hans något brokiga bakgrund. Från backpacker i Asien, och sedan via redaktionellt arbete med Wired och vidare som allmän innovatör och teknikkännare har den inte särskilt utbildade Kelly skapat sig ett namn inom välsedda kretsar av vetenskapsmän och kritiker. Hans inledning behandlar hur han har hamnat här, i frågan ”vad vill tekniken?”. Och han skriver att tekniken idag är en lika stark kraft som naturen, och att vi därmed måste börja behandla tekniken på samma sätt som naturen. Vi kan inte kräva att tekniken ska lyda oss mer än vad vi kan kräva att livet ska lyda oss. Han uppmanar oss att stanna upp, och försöka lyssna efter vad tekniken vill. Han menar att, för honom själv, har detta varit ett ramverk för guidning genom nätet av nykläckt teknik.

En rad oundvikligheter

Genom fyra delar, benämnda ”Origins”, ”Imperatives”, ”Choices” och ”Directions”, leder oss sedan Kelly genom exempel efter exempel av alla likheter mellan livets utveckling, och teknikens. Han visar hur en lång rad innovationer har förlöst teknisk utveckling i en allt snabbare takt. Från uppkomsten av mänskligt språk, som får mänskligheten att kolonisera hela jorden, via skriftspråket och den vetenskapliga metoden, till nutidens mänsklighet – fullkomligt uppslukad av en symbios med teknik. Beskrivningen liknar en trappa av oundvilkligheter. När en tillräcklig mängd tekniska förutsättningar är uppfyllda är det enligt Kelly närmast ”oundvikligt” att nästa steg tas. Argumenten för detta är starka, då han bland annat visar på hur många som ”uppfinner” samma saker när tiden är mogen. Tekniken evolverar på detta sätt på samma sätt som naturen, och Kelly ger ett stort antal exempel på hur naturen uppfinner samma företeelse flera gånger, parallellt, som till exempel ögat, som evolverat inte mindre än sex gånger i livets utveckling (så långt vi känner till).

Så, konstaterar Kelly, tekniken tar över våra liv. Men är det dåligt? I en lång utvikning om UNA-bombaren, Amishfolkets teknikovänliga tillvaro (om man nu efter att ha läst Kelly kan kalla den det) och ”tillbaka till naturen”-ivrare, noterar Kelly hur rätt mått teknik ger större valfrihet. Det är en svår balansgång, för både för lite teknik och för mycket skapar ofrihet. Han skriver att han själv bland annat valt bort TV, eftersom han uppfattar att han begränsas. Denna gyllene medelväg är, menar han, den mest fruktsamma för mänsklighetens ökade lycka och utveckling. Han är optimist, något annat kan man inte skylla honom för. Denna liberala syn på verkligheten andas både av upplysning och av USA-ism, på gott och ont, men den är otvetydigt där.

Vad tekniken vill

Vad vill då tekniken? Jo – förstås samma som livet. Och Kelly listar en lång rad egenskaper, eller riktningar, som kännetecknar livet, och därmed tekniken: efficiency, opportunity, emergence, complexity, diversity, specialization, ubiquity, freedom, mutualism, beauty, sentience, structure och evolvability. Denna långa rad av beskrivande ord känns vid en första anblick som motsägelser, men Kelly visar hur de i sina självorganiserande strukturer kan förekomma sida vid sida som påmanande krafter. Det är inte svårt att se hur svårt det blir att se vad tekniken egentligen vill, eftersom faktorerna är så många. Men några spår tecknar Kelly upp, som ser relativt tydliga ut, bland annat de i framtiden ständigt närvarande kamerorna, de i kläderna inbyggda kommunikations-devicerna och den alltmer medvetna och människolika tekniken.

“I am afraid I can´t do that, Dave”

Det är inte utan att man slås av likheten av Clarke/Kubricks H.A.L. när man läser detta. Hur ska vi undvika att tekniken, i enlighet med vad livet ”vill” helt enkelt tar över? Det ger inte Kelly något svar på, och det är ganska oklart om han är intresserad av det svaret. Han sitter på en stol utanför hela processen och beskriver bara vad han ser. Det kanske är denna form av exil som behövs för att förstå det oförståbara, som behövs för att göra en tydlig uppteckning av verkligheten. Den som lever får se. Om vi låter jorden få finnas kvar så länge, vill säga. Men Kelly ger oss ändå ett halmstrå: Om det är så att tekniken eftersträvar samma saker som livet, så kommer tekniken till det yttersta att vilja överleva. Därmed kommer vi att ha en kraftfull bundsförvant i strävan att rädda en jord från mänsklighetens framfart.

Som arkeolog och lingvist har jag förstås lite synpunkter på de fakta som presenteras inom just dessa områden. Det är inte så självklara ting alla gånger, som i de förenklade resongemang vari Kelly presenterar faktat. Och man funderar ju lite över trovärdigheten i resonemangen gällande de områden där man själv har mindre kunskap. Men grundmålningen är ändå så tydlig, och så stabilt tecknad, att man inte kan ge så mycket annat än en eloge till Kelly för denna intressanta och givande bok. Jag placerar honom gärna i samma hylla som till exempel Tor Nørretranders eller Douglas Hofstadter.

What Technology Wants
hardcover, 416 pages
Viking, New York
ISBN-10: 0670022152
ISBN-13: 978-0670022151