Henrik Summanen Rotating Header Image

February, 2014:

Några rader om kulturarvets “masterdata”

En av de stora knäckfrågorna när det gäller digital kulturarvsinformation, är de så kallade auktoriteterna. Eller, uttryckt med ett annat ord, kulturarvets masterdata. Detta är termer som kan behöva lite förklaring. Inom de flesta sektorer finns det information som används av väldigt många aktörer. Det kan handla om listor över hammarmodeller för verkstadsmekaniker, om listor […]