Henrik Summanen Rotating Header Image

February, 2011:

Varför har museerna missat den sociala webben?

Det går fort just nu, vad gäller webbens utveckling. Den är snart inne i sin tredje generation. För att ta en kort redovisning av hur man brukar beskriva webbens utvecklingsstadier: Web 1.0 – länkning av sidor Här har vi sidor som publiceras och länkas till andra sidor. Tänk HTML. Det är egentligen bara ett tillgänliggörande […]

Nationalstaten och museet – en revision

Sveriges historia-utställningen Foto: Christer Åhlin/SHM Jag har tidigare yttrat mig om nationalstatens framtida fall, bland annat här. Jag är knappast ensam om att ha åsikter i den här frågan, men det faktum att konceptet ”nation” alltmer försvagas kan inte längre ses som särskilt kontroversiellt, särskilt inte i globaliseringens och internationaliseringens tidevarv. Min uppfattning är att […]

Museerna, massmedierna och informationssamhället

Min uppfattning är att museerna måste renodla sin trovärdighet (annars kommer ingen att lyssna), de måste spetsa till sin kompetens (allt som inte går att läsa på Wikipedia, måste ju museerna täcka upp för) och de måste göra sig intressantare (annars kommer de inte att nå fram i informationsbruset). Detta är en jätteutmaning. Om man lägger till att man måste vara aktiva på de arenor där användarna finns – som sociala media, diskussionsforum och bloggar – då har vi en helt ny typ av samhällsfunktion: museet som gör sin plats i samhället, snarare än museet som är i samhället.