Henrik Summanen Rotating Header Image

January, 2011:

Regler för myndighetstwittrande problematiska

Vi måste ju lita på att folk som myndigheterna anställer kan bedöma om det är en fråga som rör myndighetsutövandet, eller om det är en privat fråga – det ansvaret kan knappast ligga i ett regelverk som man sätter upp från regeringens sida. Min förhoppning är att man kommer att falla in i en praxis där de som är anställda utgör basen för myndigheten, både i sina sociala nätverk och på arbetsplatsen.

Det obekväma museet

Det är i min mening föremålen som har dragningskraft. Det är de oändliga fantastiska berättelser som kan vecklas ut från de enskilda föremålen som är museernas potential. Om man slutar visa föremål, och slutar anställa personer som kan skapa ett sammanhang kring föremålen, påbörjar man på sikt likvidationen av museer som koncept. Så jag håller med Poole: ut och prata. Vi kan ju börja med att experterna går ut i museet och pratar.

På utflykt i (det digitala?) kulturlandskapet

Jag väntar fortfarande på att de första kulturhistoriskt intresserade informationssurfarna ska kasta sig ut i verkligheten och inför publik göra ”performences” i museernas, och andra intressanta minnesinstitutioners, databaser. Jag tror att det är framtiden.

Vad vill tekniken?

Kevin Kelly, en teknikguru som har gjort sig ett namn i sina betraktelser kring livet, tekniken och mänskligheten, ger i sin senaste bok en övertygande genomgång av hur fysikens lagar, genom biologin, det mänskliga medvetandet och slutligen den allerstädes närvarande tekniken tillsammans utgör ett enda långt kontinuum. Han visar hur evolutionen av evolutionen (ett koncept som är ganska svårt att föreställa sig) låter nya företeelser självorganisera sig, och fortleva i nya eller förändrade former. Han visar hur det som kännetecknar allt vi vet om livet, också är applicerbart på tekniken, och han visar därmed hur vi kan få en glimt av framtiden. Om tekniken följer de lagar som livet följer, så kommer det som kännetecknar livets utveckling också att känneteckna teknikens.

Strategier för digitalt bevarande

Den digitala informationen är meningslös utan sammanhang, och det är först när man har skapat sammanhanget och talat om för alla hur man gjort, som man kan betrakta de digitaliserade samlingarna som bevarande, i ordets rätta bemärkelse.